vrijwilligers//werk

“Het voortbestaan van een amateurvereniging valt of staat bij de inzet van zijn vrijwilligers.” Het is één van de eerste zinnen als je op de website van de KNVB het kopje ‘vrijwilligers’ aanklikt. Maar wat als er op je vereniging niet genoeg vrijwilligers zijn?

Één op de zes sportverenigingen in Nederland heeft te maken met een vrijwilligersprobleem, dat wil zeggen dat er structureel te weinig vrijwilligers zijn en dat de toekomst van de club in gevaar is. Jan-Willem van der Roest is onderzoeker bij het Mullier Instituut en doet al jaren onderzoek naar amateurclubs. “Je ziet vooral problemen bij middelgrote sportclubs, clubs met een eigen accomodatie. Het gaat hierbij vooral om voetbalclubs, waar met relatief weinig geld, veel werk gedaan moet worden.”

Overijssel is geen uitzondering op de landelijke cijfers. Volgens Sportservice Overijssel heeft 19% van de amateurclubs in de provincie structurele vrijwilligerstekorten. Één van die clubs is SV Zwolle. Ooit was SV Zwolle een omnivereniging waar ondermeer handbal en volleybal ook tot de sporten behoorden, maar sind 2013 is alleen de voetbalvereniging nog over. Terwijl de club vorig jaar nog haar 90 jarig bestaan vierde, ziet de toekomst er nu een stuk minder positief uit. Er is een structureel tekort van zo’n 20 vrijwilligers en steeds vaker blijven belangrijke taken liggen.

In Vrijwilligers//Werk zie je hoe Sv Zwolle worstelt met het tekort aan vrijwilligers. Waarom is het probleem er? Maar belangrijker nog: Hoe gaat het bestuur de problemen oplossen?