Achtergrond: de seksuele revolutie

Hoe is deze revolutie tot stand gekomen, wat is er van over gebleven en zal er ooit nog een nieuwe seksuele revolutie komen? Een analyse door psycholoog en seksuoloog Willem van Veen:

“Ik denk dat de achterliggende oorzaken die leidden tot de seksuele revolutie, niet direct seksueel van aard waren. Kijkend na de laatste honderd jaar zien we dat er twee seksuele revoluties hebben plaatsgevonden: de eerste tijdens het Interbellum, de periode tussen de beide wereldoorlogen in, en de tweede na de Tweede Wereldoorlog. De eerste was klein van omvang, waarmee ik bedoel dat deze zich afspeelde binnen een kleine subcultuur van kunstenaars, een deel van de elite en de intelligentsia.

De gewone man en vrouw waren drukdoende met overleven, ze hadden niet de luxe om zich seksueel te bevrijden van de toen heersende strenge moraal. Een moraal die tot tweemaal toe geleid had tot een enorme slachtpartij, wat mijns inziens verklaart waarom men zich beide keren tegen dit normen en waarden stelsel afzette en op zoek ging naar een alternatief, ook seksueel.

Tijdens de tweede seksuele revolutie was de mate van welvaart sterk toegenomen en de gewone man en vrouw sloten dit keer aan bij de seksuele hervormers. Al hield dit voor de meesten slechts in het gebruiken van de anticonceptiepil. Ook toen bleven veel mensen er behoorlijke conservatieve denkbeelden op nahouden. Oké, masturberen was toegestaan, maar als je het te vaak deed was dit toch wel een symptoom van een onderliggende stoornis.

Natuurlijk werden mensen voor de seksuele revolutie seksueel onderdrukt. Homoseksualiteit bijvoorbeeld, werd gezien als een ziekte, een afwijking. Seksuele handelingen mochten alleen worden uitgevoerd binnen het huwelijkse kader in dienst van de voortplanting. Masturberen was een zonde die je moest opbiechten, mits je katholiek was, waarop een straf volgde of anders wel een enge ziekte.

Binnen iedere cultuur bestaat en heeft altijd bestaan, een kleine subcultuur waarbinnen mensen tolerant staan tegenover seksuele diversiteit in de breedste zin van het woord en lichamelijkheid. Zo hadden de cynici (zij die leven als honden) in het oude Griekenland geen enkele moeite met masturberen in het openbaar. De mensen van Die Freikörperkultur (FKK) in het voormalige dictatoriale Oost-Duitsland hadden geen enkele moeite met naakt zijn in het openbaar.

De grote massa echter kent periodes waarbinnen men zich vrij probeert te vechten van heersende seksuele restricties, waarop dan iedere keer weer een reactionaire periode volgt. Er is sprake van een golfbeweging en op dit moment bevindt de massa zich halverwege een opgaande golf die volgt op zo’n dertig jaar van conservatisme.

De huidige generatie jongeren staat meer dan ooit open voor alle varianten van seksuele identiteit. Je hoeft als jongere niet meer heteroseksueel, man of vrouw te zijn. Je kan zijn wat je wilt, waar je je lekker bij voelt. Dit gaat gepaard met een diversiteit aan seksueel gedrag en acceptatie van dit gedrag. Je diepste emoties en verlangens delen met de hele wereld is al geen issue meer. Jezelf laten zien, je lichaam, zal in het verlengde hiervan steeds gewoner worden. Dit laatste ook als tegenreactie op het super mens moeten zijn, een last waar hun ouders subtiel toe gedwongen worden door marketeers, politici en (medisch)wetenschappers waaronder artsen, de laatste priesterklassen wiens invloed tanende is.

Ouders van jonge kinderen en jeugdigen zijn een remmende factor vanuit hun angst voor het nieuwe online seks (door hun kinderen) en alle oude gevaren die hiermee gepaard zouden kunnen gaan. Naast ouders is ook geloof altijd een remmende factor voor seksuele hervorming.

Het is moeilijk om je voor te stellen hoe men over twintig jaar zal denken over seks, het lichaam over zichzelf. Maar ik denk dat seks en macht (over anderen, de massa) steeds verder van elkaar af komen te staan, die tendens is al zichtbaar, zoals ik hierboven kort heb geprobeerd te schetsen. We zijn op weg naar een wereld bevolkt door vrijdenkers.”